Välkommen

Vi hjälper dig att lösa ditt problem inom i ditt företag, eller din enskilda firma inom tex industri eller jord- och skogsbruk

Vi hjälper till med ägardirektiv, styrelsesammansättning, rekryteringar och konsultinsatser enligt Ert val